Achilles

Achilles JQS har den glede å bekrefte at ARCTIC TOURS A/S, ID 29631 er nå kvalifisert i JQS frem til og med 02-May-2019. For virksomheter som nylig har utført endringer i forbindelse med sin eksisterende kvalifikasjon, er dette en bekreftelse på at oppdateringen er gjennomført.